Image

Quý khách vui lòng điền thông tin chi tiết vào các ô bên dưới.

Thông Tin Cơ Bản

Chúng tôi có thể liên hệ với Quý khách bằng cách nào?

Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách.

(Mặt trước – Kích thước ảnh tối đa 4MB)
  (Mặt sau – Kích thước ảnh tối đa 4MB)

   Thông Tin Nghề Nghiệp

   Vui lòng cung cấp thông tin nghề nghiệp của Quý khách.

   Khi gửi mẫu đơn này, tôi chấp thuận để Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“Ngân hàng UOB Việt Nam") thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi nhằm mục đích liên hệ với tôi theo (các) số điện thoại về sản phẩm và dịch vụ do Ngân hàng UOB Việt Nam cung cấp thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản hoặc email.